• Doğa Dostu
  • Sağlıklı
  • Dayanaklı
  • Kaliteli

"Biz Doğayı Korudukça Doğa Bizi Korur."

Hijyenik, Doğa Dostu ve Kaliteli Üretim, Sağlıklı ve Geri Dönüşümü Mümkün MalzemeDoğa Dostu Geri Dönüşüm.

Tükettiğimiz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

Polistren

Polistiren, monomer haldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok PS kısaltması ile kullanılır. Oda sıcaklığında, polistiren katı halde bir termoplastiktir, fakat enjeksiyon veya ekstrüzyon yolu ile işlenirken yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilir. Daha sonra soğutularak tekrar katılaşması sağlanır.

Dopa Dostu Geri Dönüşüm

men hair color 2018 dark ash brown extensions hair extensions is my hair too short for braids envy hair and beauty northenden hair extensions tape in hair extensions updo elsa coronation hair wig lace front wigs uk wedding hair down with headband bellami human hair wigs lace wigs ash brown braiding hair synthetic hair pieces hair extensions